Strona główna Debe pumpar Szwecja Studnie Pompy Ciepła Pale i Odwierty Hydrotherm
 
 
O Firmie Oferta Do pobrania Realizacje Kontakt
 
 
Dotacje
 
   
 
Studnie
Studnie
Projekt robót geologicznych
Wiercenie studni
Filtrowanie otworu
Pompowania oczyszczające
Analizy fizyko-chemiczne
Wykonanie obudowy studni
Wykonanie obudów studni "Lange"
Dokumentacje powykonawcze

W celu uzyskania jak najwyższej wydajności studni wiercenie prowadzimy metodą udarową na sucho lub udarową młotkiem wgłębnym na sprężone powietrze. Wykorzystanie tych technik gwarantuje maksymalne wykorzystanie warstw wodonośnych i ich optymalne ujęcie. Nie stosujemy płuczek wiertniczych iłowo-bentonitowych ani polimerowych gdyż każda płuczka wiertnicza także polimerowa prowadzi do kolmatacji strefy otworu czyli zatykania porów oraz spękań w skałach w skutek czego wydajnośc studni może nie spełniac oczekiwań.

  W zakresie wykonywania studni oferujemy:
 • Projekty prac geologicznych celem ujęcia wód podziemnych
 • Wiercenie studni o średnicy do 20 cali i głębokości do 300m
 • Filtrowanie otworu
 • Pompowania oczyszczające i pomiarowe ustalające wydajność studni
 • Analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody
 • Wykonanie naziemnych obudów studni typu "Lange"
 • Instalacje elektryczne i wodociągowe
 • Dokumentacje powykonawcze
 • Operaty wodno prawne na pobór i eksploatację wód podziemnych
 • Projektowanie stref ochronnych ujęcia wód
 • Renowacje (regeneracje) studni mechaniczne za pomocą air liftu a także chemiczne
 • Wymiana filtrów studziennych i pomp głębinowych
 • Instrumentacje otworów - wyciąganie utopionych pomp , rurociągów tłocznych itp.
 • Projekty likwidacji studni, uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień
 • likwidacje studni, doradztwo
 
Możliwość rozliczenia płatności za usługę również w RATACH - tel 602 333 745
 
46 Lat Praktyki i ponad 3000 odwiertów
© Copyright 2010 - all rights reserved.
 
Wykonanie:   Comexe s.c.   www.comexe.pl   comexe@comexe.pl