Strona główna Debe pumpar Szwecja Studnie Pompy Ciepła Pale i Odwierty Hydrotherm
 
 
O Firmie Oferta Do pobrania Realizacje Kontakt
 
 
Dotacje
 
   
 
Studnie - Dokumentacja powykonawcza
Studnie
Projekt robót geologicznych
Wiercenie studni
Filtrowanie otworu
Pompowania oczyszczające
Analizy fizyko-chemiczne
Wykonanie obudowy studni
Wykonanie obudów studni "Lange"
Dokumentacje powykonawcze

Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót tj. uzyskaną wydajnością studni - mniejszą lub większą od zakładanej oraz jej końcową lokalizacją (zmiana w wyniku np. nie naniesionej na mapie instalacji) także konstrukcją filtra ze względu na inną głębokość występowania warstwy wodonośnej. Wszystkie te zmiany zostają zawarte w dokumentacji powykonawczej ustalającej zasoby wód podziemnych

 
Możliwość rozliczenia płatności za usługę również w RATACH - tel 602 333 745
 
46 Lat Praktyki i ponad 3000 odwiertów
© Copyright 2010 - all rights reserved.
 
Wykonanie:   Comexe s.c.   www.comexe.pl   comexe@comexe.pl